• slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
  • slider5
1 2 3 4 5
jquery slideshow by WOWSlider.com v6.9m
1.5 Yönetim Kadrosu
1.5.1 Yönetim Kurulu (http://www.kibtek.com/YonetimKadrosu/ykurulu.htm ( Bu linkten alınabilir)
1.5.2 Genel Müdürlük (http://www.kibtek.com/YonetimKadrosu/GMudurluk.htm)
1.5.3 Bölge Amirleri (http://www.kibtek.com/YonetimKadrosu/BolgAmr.htm)
1.5.4 Şube Amirleri (http://www.kibtek.com/YonetimKadrosu/SubeAmr.htm)
1.6 Yönetim Yaklaşımı
KIBTEK yönetim Kurulu ve tüm personeli çalışmalarının temelinde bu güzel yurdumuzun insanına etkin ve verimli şekilde hizmet etmeyi zorunlu kılan yurtseverlik yatmaktadır. Yapılan tüm planlarda itici sektör olarak seçilen hangi sektör olursa olsun sürekli, kaliteli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir enerji kaynağına sahip olunmadığı takdirde yapılan seçimin hiçbir önemi yoktur. Tüm sektörleri harekete geçirici temel sektör enerji olup bunun da temsilcisi KIBTEK’tir.
Çalışanlarımızın yazın kavurucu sıcağı veya kışın dondurucu yağmur ve soğuğuna aldırmadan takım ruhu ile yaptıkları çalışanlarla breyler ve sektörlerin enerji ihtiyacını karşılamalarındaki çaba artarak devam edecek ve kurumumuz her zaman halkımızın hizmetinde olacaktır.
Hedefler
a) Dünya standartkarına uygun güçlü bir elektrik üretim, iletim ve dağıtım sistemi altyapısı oluşturmak
b) Elektrik sistemini güvenilir, kesintisiz ve kaliteli elektrik sunacak şekilde işlemek
c) Komşu ülkelerle enterkonseksiyonu geliştirmek
d) Elektrik piuyasasının gelişimine katkıda bulunmak
e) Müşteri memnuniyetini artırmak
f) Yönetimde toplam kalite anlayışını benimseyen, ortak kültürü paalaşam, istikrarlı yapıya sahip dinamik ve kurumsal bir organizayon yaratmak
g) Çalışanların iş gücenliğini etkinliğini ve memnuniyetini artırmak
h) Scada (otomasyon) sistemini tüm sistemde etkin bir şekilde uygulanması ve yük tevzii merkesinin oluşturulması
i) Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgâr, güneş) azami bir şekilde kullanarak ekonomik ve çevre dostu üretim yapmak
Değerler
• Etkinlik ve Verimlilik
• Değişime ve gelişime açıklık
• Çevreye Duyarlılık
• Takım çalışmalarına olan inanç
• Sorumluluk, bilgi, tecrübe ve yetki paylaşımı
• Güvenilirlik ve dürüstlük
• Şeffaflık
• Çalışan memnuniyeti
• Dinamizm