• slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
  • slider5
1 2 3 4 5
jquery slideshow by WOWSlider.com v6.9m
1.2 Kuruluş & Bakanlık İlişkisi
Mart 1975’e kadar bir Devlet Dairesi olarak görev yapan Elektrik Dairesi Bakanlar Kurulunun 6216 sayılı kararı ile 1 Mart 1975 tarihinden itibaren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna dönüştürülmüştür.
Kurum Yasaları Kurum görev ve fonksiyonları aşağıdaki Kıbrıs Elektrik Kanunları çerçevesinde yürütülmektedir.

a) Fasıl 170 Elekrik Kanunu (LINK KOYALIM: http://www.mahkemeler.net/cgi-bin/elektroksharf.aspx?which-letter=E)
b) Fasıl 171(LINK KOYALIM: http://www.mahkemeler.net/cgi-bin/elektroksharf.aspx?which-letter=E) Elektrik İnkişaf Kanunu
c) Yukarıdaki Kanunlar altında yapılan
1) 1953 Elektrik Nizamnamesi
2) 1954-1977 Elektrik İnkişaf Nizamnamesi

Bakanlık-Kurum İlişkileri ve Bakanlık Yetkileri
Maliye Bakanlığı, yürürlükteki elektrik yasaları hükümlerine uygun olmak koşulu ile
a) Milli veya toplumsal menfaati ilgilendirir nitelikte olan Kurum ana siyaset, prensip, örgütlenme ve özlük işlerini denetler, gerektiğinde Yönetim Kuruluna direktif verir.
b) Kurumun ekonomik ve Mali İlke prensiplerine karşıt hareket etmesi istendiği hallerde Kuruma direktif verir.
c) Kurum cari ve yatırım bütçeleri ile faaliyet programını Kurum tarife fiyatlarını Murakıp raporları ışığında Kurum’un yıllık faaliyet raporlarını Kurum’un arttırılacak sermaye miktar koşularının onayı verir